VERBOUW Uitbreiden parkeerplaatsen

Projectbeschrijving

Uitbreiden van parkeerplaatsen


  • Het rooien van beplanting

  • Het uitgraven van het cunet en het aanbrengen van de onderbaan

  • Het aanleggen van parkeervakken met betonklinker bestrating

  • Het aanplanten van een bomenrij


MIJN PARKEER GELEGENHEID LATEN UITBREIDEN