INSTALLATIE Vervangen gebroken rioleringsbocht

Projectbeschrijving

Het vervangen van een gebroken rioleringsbocht onder een gesloten betonvloer zonder kruipruimte


  • Het boren en zagen van een mangat in de betonvloer

  • Het realiseren van werkruimte onder de vloer d.m.v. zandzuigtechniek

  • Het vervangen van de gebroken riolering

  • Het afwerken van de vloer met een vloerluik en PVC bedekking


MIJN RIOLERING LATEN HERSTELLEN